Videokonference pro rodiče předškoláků

16.03. 2021

Informativní schůzka pro rodiče předškoláků proběhne v úterý 16.3. od 16 hodin formou videokonference (odkaz na ni vám zašle vedoucí Mateřské školy v Bílé Třemešné). S ohledem na předpokládaný počet prvňáčků prosíme, aby se rodiče předškoláků k zápisu napsali na daný čas v elektronické přihlášce, příp. dali vědět jiným způsobem (e-mail, telefon, osobně).

Pozn. ze školského zákona: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.


Více k následnému zápisu do 1. ročníku ZŠ se dozvíte ZDE.

Zobrazení stránky: 0x