Pro rodiče

Poradenský systém školy


 

 

Výchovný poradce: Mgr. Jiří Lux

email: jiri.lux@zsbt.cz 

tel.: 499 692 694

Konzultační hodiny: dle dohody - po osobní, telefonické či elektronické domluvě

  • výukové a výchovné obtíže dítěte;
  • kariérové poradenství (volba povolání);
  • spolupráce s institucemi, odbornými pracovišti, firmami našeho regionu;
  • spolupráce s pedagogy, zákonnými zástupci žáka, řešení problémových situací;
  • zajišťování besed, exkurzí (v oblasti výchovného poradenství) aj.

Časový a tematický plán výchovného poradce pro školní rok 2022/2023: ZDE

Metodik prevence: Mgr. Markéta Žižková

email: marketa.zizkova@zsbt.cz 

tel.: 499 692 694

Konzultační hodiny: dle dohody - po osobní, telefonické či elektronické domluvě

  • vytváří, podílí se na realizaci a provádí evaluaci Školního programu prevence sociálně patologických (rizikových) jevů - ke stažení zde
  • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky školy a třídními učiteli při řešení problémových projevů chování
  • spolupracuje také s institucemi zabývajícími se odbornou pomocí v oblasti preventivních aktivit
  • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně nežádoucích jevů

 

 

Odkazy na vybraná odborná pracoviště

Zobrazení stránky: 0x