Činnost

 

Činnost příspěvkové organizace je dána zřizovací listinou, kterou schvaluje Zastupitelstvo obce Bílá Třemešná.

Hlavní činnost:

  1. Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  2. Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
  3. Školské zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina a školní klub uskutečňují zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  4. Zařízení školního stravování – školní jídelna a školní jídelna-výdejna poskytují školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon). Zařízení školního stravování zajišťují vedle školního stravování dětí a žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

Pozn.: Vzdělávání uvedené v bodech 1)-3) se uskutečňuje dle školních vzdělávacích programů, které jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.


Doplňková činnost:

  1. pronájem bytových a nebytových prostor,
  2. pronájem a půjčování věcí movitých,
  3. stravování,
  4. mimoškolní výchova a vzdělávání, zájmové útvary, pořádání kurzů, školení vč. lektorské činnosti,
  5. organizování veřejných akcí sportovně-kulturního charakteru,
  6. ostatní služby z oblasti informačních technologií.

Pozn.: Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, sleduje se odděleně a nesmí být ztrátová.

Zobrazení stránky: 0x