Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Informace

04.03. 2021

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022 se bude konat ve středu 7. 4. 2021 od 13:00 do 17:00 hod v budově Základní školy v Bílé Třemešné čp. 313.

Průběh zápisu:

S ohledem na epidemiologická opatření proběhne pouze administrativní část v přízemí budovy ZŠ.

Prosíme rodiče o přihlášení k zápisu elektronicky (zde), urychlí to administrativní proces, listiny budou připraveny v den zápisu.

Informace k zápisu dětí do 1. třídy školního roku 2021/2022:

1) Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, tedy děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let dle pořadí: 1. děti školského obvodu ZŠ Bílá Třemešná, 2. ostatní děti.

Počet žáků, které je možné přijmout: 30, příp. až 60 žáků.

2) Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

3) K zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří chtějí požádat o odklad školní docházky. K žádosti o odklad školní docházky je nutné přiložit doporučení odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení.

4) U dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, není přítomnost rodičů u zápisu bezpodmínečně nutná. Rodiče jsou však povinni škole oznámit, zda dítě do školy, v níž bylo zapsáno, nastoupí školní docházku. Pokud však bylo dítě zapsáno v jiné škole, k zápisu se musí dostavit.

S sebou k zápisu přineste:

1) rodný list dítěte,

2) občanský průkaz zákonného zástupce,

3) vyplněnou žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky,

4) vyplněný dotazník pro rodiče žáka,

5) souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR),

6) příp. soudní rozhodnutí (pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny nebo dítě svěřené do péče jiné osobě),

7) dotazník týkající se zájmu o ZUŠ.

 

Vzory dokumentů jsou ke stažení na webu školy – ZDE.

Autor: Tomáš Vlna

Zobrazení stránky: 0x