Mateřská škola

1. Identifikační údaje o škole

 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov

Bílá Třemešná 313, 544 72

Telefon:

+420 608 431 320 - 1. třída (Vrabčáci) - J. Štipáková
+420 774 431 306 - 2. třída (Kočičky) - M. Jáklová
+420 777 927 177 - 3. třída (Broučci) - D. Linková

 

IČO: 750 15 366

Zřizovatel: Obec Bílá Třemešná

Charakteristika mateřské školy: mateřská škola s celodenním provozem

počet tříd: 3 třídy (dvě třídy věkově heterogenní, jedna třída je určena dětem od dvou do tří let)

provoz mateřské školy: 6.00 - 16.30 hod.

Celkový počet zaměstnanců na MŠ:

Počet pedagogů: 6

Počet provozních zaměstnanců: 2

Ředitel základní školy a mateřské školy: Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.

Vedoucí učitelka mateřské školy: Jáklová Markéta, DiS.

Obsazení pracovníků na jednotlivých třídách:

Počet pedagogů: 5 plně kvalifikovaných

1. třída (Vrabčáci)   Jana Štipáková, DiS., Tereza Nerudová
2. třída (Kočičky)    Markéta Jáklová, DiS., Miroslava Pelikánová
3. třída (Broučci)    Bc. Dagmar Linková, Bc. Markéta Čuboňová

Chůva: Irena Lederová

Asistent pedagoga: Kateřina Tarantová

 

2. Obecná charakteristika školy

 „Naše mateřská škola“

Mateřská škola Bílá Třemešná se nachází v krásném prostředí v centru obce. Je umístěna na klidném místě, dostatečně přístupném a dostupném, obklopeném zelení. V její blízkosti se nachází louky a lesy. Do této budovy se škola ze staré budovy přestěhovala během školního roku 1981/1982. Jedná se o budovu, která má tři třídy propojené krytou chodbou. Součástí školky je její prostorná zahrada.

V létě roku 2006 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Byla dokončena nová střecha, zateplení budovy, fasáda. Byla vystavěna nová chodba mezi třídami. V září 2019 otevřena nová, nově přistavená třída, zrekonstruována zahrada školy. Škola je plně vyhovující potřebám děti. V budově se nachází tři třídy. Dvě třídy jsou určené dětem od tří let až po nástup do základní školy. Jedna třída je pro děti od dvou do tří let. Při rozdělování dětí do tříd se snažíme vycházet vstříc požadavkům rodičů. Do společné třídy umísťujeme sourozence, příbuzné, dětem známé kamarády.

Mateřská škola má i své tradice, které máme zahrnuté ve svém každoročním programu. Pracovní dílny pro rodiče, besídky na oslavu Vánočních svátků a ke Dni matek, oslava jara – čarodějnice, loučení s předškoláky, plavecký výcvik atd.

Bližší informace o škole a vzdělávání najdete v našem Školním vzdělávacím programu.

                                        

3. Podmínky vzdělávání

„Materiální podmínky“

Mateřská škola má tři třídy, která jsou propojeny chodbou. Třídy mají dostatečně velké prostory a také prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem.

Děti se sami svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je sledovat i jejich rodiče.

Zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny požadavkům - odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné. Snažíme se, aby prostředí působilo esteticky.

Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Je průběžně doplňováno a také obnovováno. Podstatná část hraček a doplňků je umístěna tak, že je děti dobře vidí a mohou je samovolně brát a také sami ukládat.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada a školní hřiště, které můžeme volně využívat. Tyto prostory jsou svoji rozlohou velmi dobré a umožňují dětem rozmanité pohybové a další aktivity.

  „Životospráva“

Stolování má být pro děti doba pohody, pochutnání. Společná jídla mají velký význam. Do budoucna se děti učí utužování rodinných vazeb. Nejstarší děti se samostatně obsluhují, připravují si stůl.

Děti si vytvářejí zdravý způsob života, naučí se využívat jídla v pozitivním smyslu a naučí se zařadit jídlo do systému hodnot.

Stolování probíhá v naší školce vždy na jednotlivých třídách samostatně, jídlo se dováží ze školní jídelny. Dbáme na kulturu stolování, předškolní děti jedí příborem, mladší se o to pokouší.

Velký důraz se klade na pitný režim dětí. Každé dítě má svoji vlastní skleničku či hrneček na pití. Celodenně k dispozici je barel s nápoji.

Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly, ne delší než tři hodiny. Zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu, poskytují dětem vzor.

 „Podmínky ke zdraví dětí“

Svým přístupem se snažíme kladně ovlivňovat rozvoj psychických a tělesných schopností dětí. Děti vedeme ke zdravému otužování - přiměřené oblékání, větrání, pobyt venku téměř za každého počasí, cvičení. Nejstarší děti jezdí plavat do krytého bazénu v Hořicích. Vedeme děti k dodržování hygienických návyků.

Zobrazení stránky: 0x