Podmínky

Souhlas se zasíláním newsletteru

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

My, Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, IČ: 750 15 366, bychom Vás tímto rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s Vaším souhlasem pro zasílání sdělení (newsletterů).

Správce vašich osobních údajů

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná
IČ: 750 15 366
Sídlo: Bílá Třemešná 313, 544 72

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese info@zsbt.cz.

Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa, výběr skupiny.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

Předávání Vašich osobních údajů

Data nikomu nepředáváme.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování.

Zobrazení stránky: 0x