Jídelna

Dobrý den, vítáme Vás na webových stránkách Školní jídelny v Bílé Třemešné.

Doufáme, že se zde budete dobře orientovat a najdete vše, co Vás bude zajímat.

Jídelníček Objednávky Vnitřní řád školní jídelny a výdejny Přihláška ke stravování

1. Identifikační údaje

Adresa: Základní škola a Mateřská škola, školní jídelna, Bílá Třemešná, okres Trutnov

Bílá Třemešná 410, 544 72

Telefon: +420 774 431 307, +420 499 692 695 

E-mail: jidelna@zsbt.cz

Instagram: @zsbt.jidelna

IČ: 750 15 366

 

Celkový počet zaměstnanců: 4

Ředitel základní školy a mateřské školy: Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.

Vedoucí ŠJ: Martin Kühnel

Hlavní kuchařka: Marie Vantulová

Zaměstnanci: Anna Vychová, Pavlína Petrová, Daniela Jezdinská

 

2. O jídelně

Školní jídelna se nachází v klidné části Bílé Třemešné společně se Základní a Mateřskou školou.

Naším prioritou je připravit dětem MŠ, žákům ZŠ a ostatním klientům pestrou a vyváženou stravu.  Strávníci si mohou vybrat za dvou druhů jídel. Základem je příprava pokrmů z čerstvých a kvalitních regionálních surovin. Dbáme na technologickou přípravu jídel a na výživové hodnoty, sledujeme spotřebu vybraných surovin — spotřební koš.

Služby, které poskytujeme, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace.

Pracovní postupy probíhají v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví upřesněného prováděcí vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, nařízení Evropského  Parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

 

3. Hlavní činnost

Na základě zřizovací listiny jídelna poskytuje školní stravování žákům škol, uvedených ve zřizovací listině a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. upřesněným vyhláškou č. 107/2005 Sb., v níž jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních limitů pro jednotlivé skupiny strávníků. Zaměstnancům školní jídelna poskytuje závodní stravování dle zákona č. 250/2000 Sb.

 

4. Doplňková činnost

Organizace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provozuje doplňkovou činnost, ve které jsou zahrnuty následující služby:

- stravování cizích strávníků

 

Veškeré Vaše připomínky a náměty rádi uvítáme.

 

Vedoucí ŠJ

Martin Kühnel

Zobrazení stránky: 0x