Dotace, projekty

Ve školním roce 2016/2017 probíhá realizace dílčích projektů zaměřených na prevenci, podporu myšlení a zdravou výživu. Plánujeme zapojit se do dalších projektů podporovaných Královéhradeckým krajem, ministerstvy, Evropskou unií a dalšími subjekty.