Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě a správě těchto stránek byla a bude zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Web je vytvořen podle specifikace HTML5, dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma i všech bloků stránky je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče.

Implementace podmíněně povinných pravidel podle zák. č. 365/2000 Sb.

 • Pravidlo č. 3 - splněno
  Web na některých místech využívá funkcí JavaScript, které mají ovšem pouze podpůrný charakter a zvyšují uživatelův komfort při prohlížení stránky. Při vypnutí JavaScriptu nedochází ke ztrátě přístupu k informacím, ani k zamezení využití podstatných funkcí.
 • Pravidlo č. 9 - splněno
  Web podporuje prohlížeč Internet Explorer 9 a novější, z důvodu funkce SNI (Server Name Indication) pro HTTPS, kterou starší IE nepodporují.
 • Pravidlo č. 14 - splněno
 • Pravidlo č. 15 - splněno
 • Pravidlo č. 17 - splněno
 • Pravidlo č. 20 - splněno
 • Pravidlo č. 23 - splněno

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, XLS a některé další) a to především z důvodu jejich velkého rozsahu (např. vyhlášky na úřední desce).

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkcionality webu kontaktujte prosím správce webu na adrese: michal.rejl@zsbt.cz

Zobrazení stránky: 0x