Družina

Školní družina se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění. Tato vyhláška je východiskem pro koncipování řádu školní družiny. Řád školní družiny je součástí školního řádu.

Vnitřní řád školní družiny Přihláška do školní družiny

 

Školní družina spadá pod úsek 1. stupně ZŠ, který řídí Mgr. Pavlína Hylmarová.

Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky 1. - 3. tříd. Pokud to umožní kapacita, jsou do školní družiny přijati i žáci 4. ročníku. Žáci jsou rozděleni do 3 oddělení. Dvě oddělení se nachází v domečku školní družiny a jedno menší oddělení je umístěno u hlavního vchodu Základní školy.

 

Školní družina se řídí směrnicí č. 21: vnitřní řád školní družiny (ke stažení zde).

Výše úplaty za školní družinu je pro školní rok 2021/2022 stanovena na 700,- Kč ročně a platí se první splátka 350,- Kč do konce září 2021 a druhá splátka 350,- Kč do konce února 2022 na účet školy (nutné uvést jméno žáka, třídu a účel platby). Číslo účtu školy je: 222456564/0300.

Uvolnění žáka ze školní družiny mimo dobu uvedenou na zápisním lístku je možné pouze písemně (nutno uvést jméno žáka, datum, přesný čas pokud má odcházet sám nebo jméno osoby, která může žáka vyzvednout).

 

Zobrazení stránky: 0x