Družina

Školní družina se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění. Tato vyhláška je východiskem pro koncipování řádu školní družiny. Řád školní družiny je součástí školního řádu.

Vnitřní řád školní družiny Přihláška do školní družiny

 

 

Školní družina spadá pod úsek 1. stupně ZŠ, který řídí Mgr. Pavlína Hylmarová.

Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky 1. - 3. tříd. Pokud to umožní kapacita, jsou do školní družiny přijati i žáci 4. ročníku. Žáci jsou rozděleni do 3 oddělení. Dvě oddělení se nachází v domečku školní družiny a jedno menší oddělení je umístěno u hlavního vchodu Základní školy.

 

Školní družina se řídí směrnicí č. 21: Vnitřní řád školní družiny

Výše úplaty za školní družinu je pro školní rok 2022/2023 stanovena na 1000,- Kč ročně a platí se první splátka 500,- Kč do konce září 2022 a druhá splátka 500,- Kč do konce února 2023 na účet školy (nutné uvést jméno žáka, třídu a účel platby). Číslo účtu školy je: 222456564/0300.

Uvolnění žáka ze školní družiny mimo dobu uvedenou na zápisním lístku je možné pouze písemně (nutno uvést jméno žáka, datum, přesný čas pokud má odcházet sám nebo jméno osoby, která může žáka vyzvednout).

 

Zobrazení stránky: 0x