Zaměstnanci

Zaměstnanci organizace k 1.3.2020


Vedení organizace

Ředitel: Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. reditel@zsbt.cz
Zástupkyně ředitele: Ing. Pavlína Minářová pavlina.minarova@zsbt.cz
Vedoucí úseku I. stupně ZŠ: Mgr. Pavlína Hylmanová pavlina.hylmanova@zsbt.cz
Vedoucí úseku MŠ: Markéta Jáklová, DiS. marketa.jaklova@zsbt.cz
Vedoucí kuchařka ŠJ: Dana Pochylá dana.pochyla@zsbt.cz
Vedoucí ekonomicko-správního úseku: Tomáš Vlna hospodar@zsbt.cz
Asistentka vedení organizace: Markéta Cermanová kancelar@zsbt.cz

E-maily na další zaměstnance ve tvaru: jmeno.prijmeni@zsbt.cz

Konzultace - nejsou stanoveny pevně, dle předchozí domluvy


 

Třídní učitelé

1.A - Mgr. Šárka Vejnarová
1.B - Mgr. Jana Baudyšová
2. -  Mgr. Markéta Žižková
3. -  Mgr. Dana Rejlová
4. -  Mgr. Pavlína Hylmarová
5. -  Mgr. Miluše Senetová
6. -  Mgr. Jiří Lux
7. -  Mgr. Jiří Šimek, Ph.D.
8. -  Mgr. Hana Škubníková
9. -  Mgr. Jana Flečková

Netřídní učitelé

Mgr. Petra Klausová
Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.
Ing. Pavlína Minářová
Mgr. Monika Salmon
Mgr. Anna Luxová
MgA. Tereza Dostálová

Pozn.: Všichni učitelé jsou kvalifikovaní dle zákona o pedagogických pracovnících, aprobace učitelů s ohledem na GDPR nezveřejňujeme.

Odborné pedagogické pozice

Výchovný poradce - Mgr. Jiří Lux
Metodik prevence - Mgr. Markéta Žižková
Speciální pedagog - Mgr. Vendula Kolářová

Asistenti pedagoga

Bc. Karolína Bergerová
Gabriela Karbanová

 

Školní družina - vychovatelé

1. odd.      Lenka Žižková, DiS.
2. odd.     Nikola Zlatníková
3. odd.     Monika Feixová

 

Školní klub

Markéta Cermanová

 

Mateřská škola

1. odd.      Štěpánka Vlčková DiS., Mgr. Vlasta Mertlíková
2. odd.     Markéta Jáklová, DiS., Miroslava Pelikánová
3. odd.     Jana Štipáková, DiS., Veronika Hamplová

 

Školní jídelna

Dana Pochylá, Jana Dašková, Helena Fejková, Pavlína Rudová

 

Ekonomie a správa budov

Hospodář - Tomáš Vlna
Správce ICT - Michal Rejl
Účetní - Helena Erbenová
Úklid - Marcela Pavelková, Šárka Brossmannová, Jitka Peterová, Iveta Chrbolková, Lenka Podzimková