Povinné informace

 

1. Název Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov
2. Důvod a způsob založení

Právní forma: příspěvková organizace zřízená k 1.1.2003 (rejstřík obchodní a živnostenský)

Rejstřík škol (MŠMT): RED_IZO: 650031172, IZO ZŠ: 102578435, IZO MŠ: 107587874, IZO ŠD: 117900168, IZO ŠK: 181079496, IZO ŠJ: 102906505, IZO ŠJ-MŠ: 168100380

Zřizovatel:
Obec Bílá Třemešná
Bílá Třemešná 315
544 72 Bílá Třemešná
IČO: 00277673
DIČ: CZ00277673
Web: www.bilatremesna.cz
Tel: +420 499 693 310

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek - ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní informace
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov
Bílá Třemešná 313
544 72 Bílá Třemešná

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola:

Základní škola Bílá Třemešná
Bílá Třemešná 313
544 72 Bílá Třemešná

Mateřská škola:

Mateřská škola Bílá Třemešná
Bílá Třemešná 365
544 72 Bílá Třemešná

Školní družina:

Školní družina Bílá Třemešná
Bílá Třemešná 313
544 72 Bílá Třemešná

Školní jídelna:

Školní jídelna Bílá Třemešná
Bílá Třemešná 410
544 72 Bílá Třemešná

4.3 Úřední hodiny

Po, Út, St, Čt, Pá: 6:00 - 16:00

So, Ne: zavřeno

4.4 Telefonní čísla

Kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

www.zsbt.cz

4.6 Adresa podatelny

Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov

Bílá Třemešná 313
544 72 Bílá Třemešná

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD

4.7 Elektronická adresa podatelny

Podatelna: podatelna@zsbt.cz

Další elektronické adresy:

Obecné: info@zsbt.cz

Ředitel: reditel@zsbt.cz

Zástupkyně ředitele: pavlina.minarova@zsbt.cz

4.8 Datová schránka

hgwmbhw

5. Případné platby lze poukázat těmito způsoby

Bankovní spojení:

Č. účtu: 222456564/0300 ČSOB a.s. - pobočka Dvůr Králové nad Labem

Č. účtu - strava: 272281731/0300 ČSOB a.s. - pobočka Dvůr Králové nad Labem. Pro platby stravného a poplatků MŠ.

6. IČO

750 15 366

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ75015366 (nejsme plátci DPH)

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Důležité dokumenty a informace naleznete na úřední desce nebo v dokumentech naší školy

8.2 Rozpočet

Rozpočty a závěrečné účty jsou k dispozici na úřední desce nebo v dokumentech naší školy

9. Žádosti o informace

a) ústně v budově školy v úředních hodinách

b) písemně poštou na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná
Bílá Třemešná 313, 544 72 Bílá Třemešná

c) písemně prostřednictví datové schránky: hgwmbhw

d) elektronicky na email info@zsbt.cz

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

Informace v sekci dokumenty

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopie 1 stránky A4 formátu - černobílá

2,- Kč

Oboustranná kopie A4 formátu - černobílá

4,- Kč

Kopie 1 stránky A3 formátu - černobílá

4,- Kč

Oboustranná kopie A3 formátu - černobílá

8,- Kč

Kopie 1 stránky A4 formátu - barevná

2,- Kč

Oboustranná kopie A4 formátu - barevná

4,- Kč

Černobílý tisk 1 strany textu

6,- Kč

Barevný tisk 1 strany textu

12,- Kč

Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy - opis vysvědčení, přihláška na střední školu, další dokumenty ze školní dokumentace

50,- Kč za 1 ks

Poskytnutí požadovaných výstupů na jiném nosiči (CD, DVD, USB disk - vlastní)

30,- Kč + cena média

Zpracování dat – hodinová sazba

300,- Kč

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí či usnesení dosud nebyla vydána.

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenční smlouvy

Licence nebyly poskytnuty.

13.2 Výhradní licence

Organizace nemá uzavřené žádné licenční smlouvy nebo výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy jsou umístěny v sekci Dokumenty -> Dokumenty pro celou organizaci ZŠ BT -> Výroční zprávy.

Zobrazení stránky: 0x