Příspěvky obcí a sponzoring

Na těchto stránkách informujeme o subjektech, které se rozhodly podpořit vzdělávání žáků naší základní a mateřské školy.

Chcete-li podpořit naši školu také, kontaktujte nás (info@zsbt.cz, 608 431 321).

Pozn: Nemáme transparentní účet, tj. nejedná se o veřejnou sbírku, ale o neúčelový dar škole, na který bude poté vystavena smlouva.

Příspěvky obcí

Velmi si vážíme zastupitelů obcí, kteří se rozhodli příspěvkem obce podpořit žáky naší školy. Jsme rádi, že se daří vysvětlit, že se nejedná o finanční prostředky "pro školu", ale "pro děti, které trvale v těchto obcích žijí".

Velice děkujeme obcím, které se rozhodly podpořit vzdělávání dětí svých občanů a tím investují veřejné prostředky smysluplně do budoucnosti obce.

Těmi obcemi standardně jsou Dolní Brusnice, Třebihošť a Zábřezí-Řečice, jejichž roční příspěvek se pohybuje v rozmezí 15-40 tis. Kč na obec.

Podpora právnických a fyzických osob

Moc děkujeme za individuální finanční příspěvky a věcné dary.

Pokud je ve Vašich možnostech či v možnostech vašeho zaměstnavatele přispět nějakou finanční částkou na rozvoj vzdělávání, uvítáme to. Sponzorský příspěvek je možné odečíst z daňového základu.

Zastavte se prosím v ředitelně nebo v kanceláři, domluvíme se (příp. zde je ke stažení vzor darovací smlouvy).

Zobrazení stránky: 0x