Příspěvky obcí a sponzoring

Na těchto stránkách informujeme o subjektech, které se rozhodly podpořit vzdělávání žáků naší základní a mateřské školy.

Chcete-li podpořit naši školu také, kontaktujte nás (info@zsbt.cz, 608 431 321).

Příspěvky obcí

Velmi si vážíme zastupitelů obcí, kteří se rozhodli příspěvkem obce podpořit žáky naší školy. Jsme rádi, že se daří vysvětlit, že se nejedná o finanční prostředky "pro školu", ale "pro děti, které trvale v těchto obcích žijí".

Velice děkujeme obcím, které se rozhodly podpořit vzdělávání dětí svých občanů a tím investují veřejné prostředky smysluplně do budoucnosti obce.

Těmi obcemi standardně jsou Dolní Brusnice, Třebihošť a Zábřezí-Řečice, jejichž roční příspěvek se pohybuje v rozmezí 15-40 tis. Kč na obec.

Podpora právnických a fyzických osob

Moc děkujeme za individuální finanční příspěvky a věcné dary.

Pokud je ve Vašich možnostech či v možnostech vašeho zaměstnavatele přispět nějakou finanční částkou na rozvoj vzdělávání, uvítáme to. Sponzorský příspěvek je možné odečíst z daňového základu.

Zastavte se prosím v ředitelně nebo v kanceláři, domluvíme se (příp. zde je ke stažení vzor darovací smlouvy).

Zobrazení stránky: 0x