Základní škola

Žádost o mimořádné uvolnění žáka z výuky