Projekt Svět očima dětí Projekty, granty

24.05. 2023

Šesťáci se zapojili do projektu Svět očima dětí.

Jedná se o soutěž pořádanou odborem tisku a public relations, jejímž cílem je zvýšit obecné povědomí žáků v oblasti primární prevence rizikového chování prostřednictvím tvůrčí činnosti.

Letošní téma pro 2. stupeň ZŠ bylo 30 let České republiky. Nejprve nás čekala práce s informacemi a z různých zdrojů děti vyhledávaly důležité události a osobnosti posledních 30 let. Pak už bylo na dětech, jakým způsobem téma ztvární a jak zapojí svou kreativitu a fantazii. Při realizaci projektu jsme propojovali občanskou výchovu, český jazyk a literaturu, dějepis a výtvarnou výchovu. Do projektu se zapojila téměř celá třída a ve skupinkách či individuálně děti vytvořily hned několik příspěvků do soutěže. Vznikla celkem 3 výtvarná zpracování ve formátu 3D, 2 literární zpracování a 1 audiovizuální zpracování. 

Výsledky soutěže budeme vědět na konci června. 

Autor: Mgr. Jana Kňourková

Zobrazení stránky: 0x