Preventivní program Prevence

09.10. 2022

Dvě lektorky z obecně prospěšné společnosti Prostor Pro navštívily žáky 6. třídy. Během tohoto pololetí děti absolvují ještě dvě taková setkání, která jsou zaměřena především na prevenci rizikového chování, ale také na vztahy a komunikaci v kolektivu. Všichni spolupracovali a podíleli se na všech aktivitách. Někteří byli i překvapení, co nového se o svých spolužácích dozvěděli. 

Autor: Mgr. Jana Kňourková

Zobrazení stránky: 0x