Poznávání přírodnin Soutěže

29.05. 2023

Jako každý rok, tak i letošní jaro na naší škole ve středu 24.5. 2023 proběhla soutěž v poznávaní rostlin a živočichů. Ve školním kole soutěže poznávali 30 rostlin a 30 živočichů všichni žáci 5. až 9. třídy. Cílem soutěže není jen vyhrát, ale každým rokem se zdokonalovat v poznávání přírody. Vždyť bez přírody by na planetě neexistoval život, a to ani ten lidský. Proto je pro člověka bytostně důležitá a jednoznačně by se ji i veškeré zdroje měl naučit chránit. Takzvaně udržitelný přístup tak jednoznačně není pouze módním slovem, ale má značný praktický význam.

Kromě toho je pro nás příroda zásadně důležitá i z hlediska estetického. Kolikrát už bylo v různých textech zopakováno slovní spojení „krásy přírody“. Člověk jednoduše nehledá pouze užitek, ale i bohatství tvarů a barev.

„Pokud skutečně milujete přírodu, najdete krásu ve všem.“ — Vincent Van Gogh holandský malíř 1853–1890


V letošním ročníku byli nejúspěšnější tito žáci:

 5. třída

Umístění

Jméno

Příjmení

Rostliny

Živočichové

Celkem bodů

1.

Jakub

Raizer

15,5

26,5

42

2.

Antonie

Flečková

15

25,5

40,5

3.

Anna

Beranová

16,5

21

37,5

 

 6. třída

Umístění

Jméno

Příjmení

Rostliny

Živočichové

Celkem bodů

1.

Petra

Albrechtová

14

32,5

46,5

2.

Veronika

Kulhánková

15,5

30,5

46

3.

Dan

Čudejko

12

28

40

 

 7. třída

Umístění

Jméno

Příjmení

Rostliny

Živočichové

Celkem bodů

1.

Tereza

Šedivá

33

37,5

70,5

2.

Karolína

Žižková

20

35,5

55,5

3.

Adéla

Herbrychová

27,5

27,5

55

 

 9. třída

Umístění

Jméno

Příjmení

Rostliny

Živočichové

Celkem bodů

1.

Marek

Chovan

22,5

29,5

52

2.

Adam

Laš

18

28

46

3.

Anna

Baráková

20,5

24,5

45

 

Autor: Ing. Pavlína Minářová

Zobrazit fotogalerii na Zoneramě

Zobrazení stránky: 0x