Virtuální pitvání

08.11. 2022

Touha po znalosti stavby těla nejrůznějších životních forem provází člověka od nepaměti. Možnost podívat se do nitra některých probíraných organismů se nabízí žákům v hodinách přírodopisu. Po laboratorních úlohách zaměřených na tělní pokryv savců či ryb, byla dnes pro sedmáky nachystána trochu odlišná úloha. Učivo o obojživelnících bylo obohaceno o pitvu žáby. A přestože by i tady byla jistě zajímavá pitva klasická, se všemi jejími náležitostmi, vyzkoušeli jsme z prozaických důvodů virtuální možnost. Díky rozšířené realitě a iPadům měl i tak každý žák „na stole“ vše potřebné. Žáci si vyzkoušeli posloupnost jednotlivých postupů, zopakovali laboratorní náčiní a v neposlední řadě i nahlédli do nitra samotné žáby, ze které vypreparovali dílčí orgány. O nich pak nabízela aplikace i další, zajímavé informace. Vše schematicky znázorňovali do laboratorních protokolů a získané vědomosti nakonec uplatnili v on-line kvízu. Nutno podotknout, že se jednalo o premiéru, která ale dopadla na výbornou – jak co se týče časového, tak i obsahového rozložení. Zájem a zaujetí žáků rovněž naznačil, že jde o dobrou a nenásilnou variantu, která může sloužit jako vhodný doplněk ke „klasickému“ zkoumání.

Během laboratorního cvičení nebylo ublíženo žádné žábě ;-)

Autor: Mgr. Jiří Šimek, Ph. D.

Zobrazení stránky: 0x