Odpady na mušce

03.05. 2023

Deváťáci vzali letošní Den Země opravdu zodpovědně a proto bez váhání využili nabídku na sběr odpadků v okolí místních komunikací. V rámci předmětu „Environmentální výchova“ jsme se vydali autobusem do Třebihoště, odkud nás čekala, kromě příjemné procházky zpět do školy, i bohulibá činnost v podobě čištění přírody. Po úvodním brífinku a nezbytném „bezpečnostním ovestování“ jsme se rozdělili do dvou skupin a vyrazili na stopování cizorodých látek. Po úvodním ostychu se začaly odpadky ve tříděných pytlích nebývale množit a jejich zásoba rychle tenčit. Nakonec jsme vysbírali 3 žluté pytle, 4 černé pytle, 2 pneumatiky a několik skleněných lahví od nápojů. Krom klasických plechovek a plastových obalů se objevily i raritnější předměty. Od nožů, přes léky a dětské plenky až po omamné látky či prezervativy.

Žákům opět děkuji za příkladný vzor a přiložení pomyslné ruky k dílu k záchraně planety.

Rovněž děkuji i obci Bílá Třemešná za promptní svoz nasbíraného odpadu.

Autor: Mgr. Jiří Šimek, Ph. D.

Zobrazení stránky: 0x