Není země jako Země

03.05. 2023

Jeden z nejznámějších ekologicko-výchovných projektů slavených na celém světě, Den Země, nechyběl ani na naší škole. Díky připadnutí na víkend (22.4.) jsme slavili v pondělí 24.4. Cílem bylo nabídnout různé pohledy na planetu Zemi, upozornit na problémy a i zamyslet se nad svou úlohou ve vztahu k modré planetě. Celé dopoledne bylo pojato jako soutěž 3-4 členných týmů napříč třídami (5. – 8.). S organizací velmi zdatně pomáhali žáci 9. třídy, za což jim patří velký dík. Stejně tak i všem kolegům, kteří díky svým připraveným aktivitám vytvořili skvělý koktejl různorodých činností.

Na celkem 7 stanovištích si soutěžící vyzkoušeli třídit odpad, ovládnout gravitaci, vypočítat dobu rozkladu, složit mapu, připomenout ekologické katastrofy, lingvisticky si pohrát se slovem Země či porozumět 3R (reuse, reduce, recycle).

Pro větší náboj se opět hrálo na body a nejúspěšnější týmy v rámci své třídy si kromě diplomu a uznání spolužáků odnesli i něco sladkého na zub. Gratulujeme a využijte nabité dovednosti nejen při svátku Země.

Autor: Mgr. Jiří Šimek, Ph. D.

Zobrazení stránky: 0x