Univerzální BOT? Ozobot!

12.10. 2021

Rozmach robotiky a informatického myšlení se v současné době stává trendem na mnoha školách v České republice. Ať už v souvislosti se změnami RVP či z důvodu inovací a zatraktivnění výuky, je pořízení robotických hraček skvělým řešením a krokem vpřed. A ani naše škola nezahálí. Kromě předmětu informatika, který je domovem podobných vymožeností, však není problém narazit na implementaci do předmětů dalších.

Naši žáci ho tak například využívají ve fyzice. Zde je robůtek skvělým simulátorem a představitelem nejrůznějších pohybů. Změřit dráhu a čas za určité časové úseky a potom z nich vypočítat rychlost je nyní názornější než kdy předtím. A z naměřených hodnot je už jen krůček ke grafům, hypotézám a dalšímu vědeckému bádání. I v laboratorní práci na téma měření dokázal Ozobot skvěle posloužit jako pomůcka, která dokázala lépe simulovat odhad, i přesnost měření. Ozobot může být tak náročný a zábavný, jak daná hodina a žáci potřebují. Jednoduchý a intuitivní, ale i vysoce programovatelný a upravovatelný. Informatika pak starším žákům nabídla nahrání vlastního naprogramovaného kódu do svého robota, který pak podle jejich návodu například procházel bludištěm, či předváděl barevný tanec. A co příště? Hodina matematiky? Nechte se překvapit :-)

Autor: Mgr. Jiří Šimek, Ph. D.

Zobrazení stránky: 0x