Tonda Obal na cestách

09.12. 2021

V pondělí 29. 11. 2021 naši školu opět po třech letech navštívil Tonda Obal na cestách. Žáci všech tříd od první po devátou měli možnost se seznámit s programem, se kterým přijeli lektoři společnosti EKO – KOM.

Program je vlastně pojízdnou výstavou, která žáky učí jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něho vyrábí. Děti mají možnost podívat se na vzorky recyklovaných materiálů.
Celý program probíhal pod taktovou profesionálních lektorů, kteří žáky seznámili přiměřeně k věku s problematikou třídění a recyklace odpadu. Ti se tak dověděli, kolik je v České republice skládek a kolik spaloven, a že nejlepší je  odpad vůbec netvořit. Z programu si odnesli mnoho poznatků i dovedností, jak správně přistupovat k odpadu, aby ho vyprodukovali co nejméně.

Cíle vzdělávací akce:
• Žáci by měli bezpečně znát barvy kontejnerů, které jsou běžně na ulicích a vědět co do nich patří.
• Měli by vědět, proč se odpady sbírají: chrání se příroda, něco se z nich vyrobí.
• U běžných odpadů dokáží říct, zda jsou z papíru, plastu, skla nebo se jedná o nápojový karton.
• Nenechají se zmást chytáky v oblasti třídění (zrcadlo, polystyren, …).
• Znají konkrétní výrobky z recyklovaných odpadů.
• Mají základní povědomí o skládkách, spalovnách a třídících linkách.
• Vědí, kde najdou informace o třídění odpadu (nálepky na kontejnerech, weby).
• Umí pracovat se zdroji v oblasti třídění odpadů.

Autor: Ing. Pavlína Minářová

Zobrazení stránky: 0x