Termický týden s LabIR EduKity od ZČU Plzeň

31.03. 2022

Díky projektu „Termovize do škol“ od výzkumného centra NTC Západočeské univerzity v Plzni, měli žáci II. stupně možnost poodhalit některé zákonitosti fyziky poměrně netradičním pohledem. Pomocí trojice zapůjčených termokamer, zkoumali žáci logicky nejprve sami sebe a své bezprostřední okolí. Hledali nejchladnější a nejteplejší místa ve svém okolí, seznámili se se záznamem temokamer a i tím, jak se každý žák „prokrvuje“ trochu jinak. Poté v několika stanovištích bádali nad chováním různých materiálů v závislosti na předávaném teple, stejně jako nad energeticko-tepelnými přeměnami při různých činnostech. Ke všem postřehům využívali i možnost uložení svých záznamů a potřebných dat, což jim napomohlo k velmi dobrým formulacím závěrů ve skupinových pracovních listech.

Možnost využití termokamer, byla velmi pozitivně vnímána a mezi žáky sklidila silný ohlas. A některé uložené snímky zůstanou úsměvné i po čase ;-) . Po iPadech, rozšířené realitě či teplotních čidlech, se tak jednalo o další moderní výukovou pomůcku, která snad pomohla opět lépe pochopit vědecké zákonitosti, jichž je každodenní svět kolem nás plný.

Autor: Mgr. Jiří Šimek, Ph. D.

Zobrazení stránky: 0x