Příměstský tábor pro starší děti 6 - 12 let 2022 Informace

12.05. 2022

V letošním roce budou příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let k dispozici na 5 týdnů o letních prázdninách, a to v době od 11. 7. do 12. 8. 2022. Počínaje dnešním dnem je možné podávat přihlášky, respektive do naplnění kapacity, což činí 1 skupinu
o maximálně 20 dětech.

 

Přihlášky jsou ke stažení ZDE. Vyplněné je zanechte v kanceláři organizace.

 

Podmínky přihlášení naleznete ZDE. Se zákonnými zástupci bude uzavřena smlouva
o účasti dítěte (ke stažení 
ZDE) a podepsán informovaný souhlas.

 

Dotace Evropských sociálních fondů hradí provozní náklady, personální zabezpečení, animaci, materiál a ostatní náklady. Příspěvek za příměstský tábor (zahrnuje stravu
a další materiál) činí 800 Kč/týden. 

 

Podmínkou přijetí dítěte je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, doložení potvrzení o své vazbě na trh práce (vč. potvrzení druhého rodiče, pokud žije ve stejné domácnosti) a úhrada poplatku za příměstský tábor na účet organizátora vedený u ČSOB a.s. – č. ú. 222456564/0300 (uvést „PT2022 - jméno a příjmení dítěte“).

 

Formulář pro vyzvednutí dítěte jinou osobou ZDE.

Autor: Ing. Michaela Čapková

Zobrazení stránky: 0x