Beseda se spisovatelem Václavem Dvořákem Informace

18.05. 2022

Pan Dvořák píše knihy pro děti a mládež zhruba ve věku 9 – 12 let. Žánrově se pohybuje někde mezi fantasy a sci-fi, ale s velkým přesahem do reality, kterou děti mohou běžně zažívat. Na příklad se zde řeší děj na cizí planetě, kde ale také mají dětské domovy zvané sirotčince, v nichž pobývají děti se stejnými problémy, radostmi a strastmi jako u nás na planetě Zemi.

Autor zatím vydal dva romány – Písečníci a bludný asteroid a Já, Finis, které se už stihly stát bestsellery. Jeho dílo se snaží posílit a podpořit dětské čtenářství v ,,souboji“ proti moderním technologiím právě v období, kdy děti nejčastěji zájem o literaturu ztrácejí. Soudě podle počtu prodaných výtisků a ohlasů na ně se mu to daří. Stejnou zkušenost jsme si odnesli i z naší besedy.     

Žáci páté a šesté třídy se zúčastnili zajímavého povídání, během kterého se dozvěděli nejen to, jak kniha vzniká a co je vše k jejímu vydání potřeba, ale také motivaci autora k tomu, aby začal psát. Během autorského čtení se všichni hluboko ponořili do děje obou příběhů a následně o něm diskutovali. Šesťáci měli možnost poslechnout si i krátkou audioukázku, podle níž nakreslili obrázky znázorňující hlavní hrdiny. Vítězkou této malé soutěže se stala Johanka Línková.

Následné otázky na autora byly věcné, adresné a překvapilo mě, co vše děti zajímá a že je celá beseda skutečně velmi zaujala. Žáci na příklad zjistili, že pan Dvořák chtěl vždy být spisovatelem, ale nevěřil, že se mu to někdy splní. Svého snu se ale nikdy nevzdal a podařilo se.

Ukázalo se, že i některé děti tyto knihy znají a mají je už přečtené. Jiní zase neváhali a obě knihy si hned na místě zakoupili. Ty jim autor podepsal i s věnováním. Těchto našich žáků bylo asi sedm!

Beseda se vydařila a pevně doufám, že splnila svůj účel. Věřím, že vztah žáků k literatuře byl tímto upevněn a svodům moderních technologií jen tak snadno nepodlehnou.

Jaké zážitky z besedy si odnesli některé žákyně šesté třídy?

,,Na to, že zatím napsal autor jen dvě knihy, jsou dobré, čtivé a zajímavé.“ Aneta Brisslingerová

,,Dozvěděla jsem se, jak vznikají nápady na knihy nebo jak dlouho se přibližně píšou. Hlavním poselstvím pro mě bylo, že se nemáme vzdávat a máme jít za svým cílem!“ Diana Mazánková

,,Až vydá další knihu, tak si ji od něho koupím.“ Martina Vondráková

,,Pracuje jako vysokoškolský profesor, ale píše knihy pro děti.“ Magda Osobová    

Autor: Mgr. Jiří Lux

Zobrazení stránky: 0x