Netradiční hry a cvičení v hodinách Tv Informace

16.01. 2022

V průběhu posledních dvou let byla výuka tělesné výchovy na školách několikrát přerušena a její význam a důležitost ustoupily do pozadí. Pro většinu žáků je tělesná výchova jediným pravidelným pohybem. V rámci tohoto předmětu si žáci osvojují a prohlubují pohybové dovednosti, měli by si postupně vytvořit kladný vztah k zdravému životnímu stylu, pracovat na svém fyzickém i psychickém zdraví a uvědomit si, že i pohyb mimo školu, jako třeba spontánní či jiné rekreační pohybové aktivity doma na zahradě, na hřišti či na jiném sportovišti, pozitivně ovlivňují jejich tělesnou zdatnost. Pohyb je prevence proti civilizačním chorobám (obezita, hypertenze, zácpa, deprese a další). A pokud někdo sedí doma na zadku, nic nedělá, špatně se stravuje, jde bohužel těmto nemocem naproti.

Pro žáky 1.stupně je tělesná výchova přitažlivá, vyhledávají ji a patří mezi nejoblíbenější. Na 2.stupni už se žáci motivují hůře a jejich zájem upadá. Co s tím? Důležitou roli hraje osobnost učitele a obsah vyučovací jednotky. Je potřeba aby vyučovací hodiny byly pestré a nabízely žákům široké spektrum různých druhů aktivit. Na naší škole je kultivace pohybu velmi důležitá, snažíme se žákům poskytnout dostatečný pohybový režim a podpořit tím jejich aktivní životní styl. Během zimního období se nyní soustředíme na aktivity podporující vzájemnou důvěru, sebedůvěru, překonávání strachu z výšek a z neznáma, a to s využitím gymnastického nářadí, tradičních i netradičních pomůcek, s hudebním podkladem apod. Tyto aktivity vyvolaly u žáků velký zájem a jsou velmi oblíbené. Vlivem koronavirové pandemie je zdatnost většiny dětí slabá, ale důležité je najít chuť a motivaci s tím něco dělat.

Autor: Mgr. Jana Kňourková

Zobrazit fotogalerii na Zoneramě

Zobrazení stránky: 0x