Deváťáci navštívili Muzeum bitvy 1866 u HK Informace

20.09. 2021

Během jednoho z posledních teplých zářijových dní se uskutečnila dějepisná exkurze nejstarších žáků školy na místo jedné z největších bitev na našem území.

Naši deváťáci vyrazili vlakem a během čtyřkilometrového pěšího přesunu od železniční zastávky k budově muzea měli přímou možnost spatřit prostor samotného bojiště, kde onu památnou bitvu mezi Pruskem a Rakouskem, která možná změnila dějiny střední Evropy více, než jsme si ochotni připustit, připomínají už jen pomníky padlých. Jen lány cukrové řepy, jež se líně ve větru pohybovaly, jako by naznačovaly onen hrůzný obraz bitvy před více než 155 lety, kde se tu střetlo na půl milionu vojáků.

Po složitém zdolání nynější dopravní tepny, která necitlivě protíná prostor bojiště, jsme se celí uřícení dostali až k budově samotného muzea, které v nedávné době prošlo velkou rekonstrukcí a dnes poskytuje jedinečný vhled do tehdejší válečné vřavy. Časová tíseň nám nedovolila žádný odpočinek, a tak jsme si, jak už se stalo v dnešní době standardem, nasadili respirátory a vstoupili dovnitř.

Ujala se nás ochotná paní lektorka, která nás přenesla do atmosféry tehdejšího sporu. Žáci dostali pracovní listy a jejich úkolem bylo je vyplnit co nejsvědomitěji. To se všem povedlo.

Po seznámení s celkovou situací ve střední Evropě vpředvečer války jsme již obdivovali maketu výseku tehdejšího bojiště a poznávali jednotlivé složky armády. Mnoho žáků zaujaly jednotky hudebníků, které hrály během bitvy do rytmu.

Zhlédli jsme uniformy, výstroj a výzbroj obou armád a mohli si osahat i repliky pověstných pušek ,,předovek“ a ,,zadovek“, jejichž význam se ale pro bitvu přeceňuje. Klíčové byly taktické chyby, které stály rakouskou stranu vítězství. Poměrně naturalisticky ztvárněné video rekonstrukce bitvy z areálu blízkého lesu Svíb, který zaplnily desítky mrtvých vojáků, dalo našim žákům jasnou představu o tom, že život tehdejšího vojáka vlastně zas tolik neznamenal.

Závěrem se deváťáci vžili do role konkrétních obyvatel okolních obcí i samotného Hradce Králové a měli se v jejich rolích rozhodovat, jak by se svým živobytím dál v důsledku bitvy naložili. Právě možnost vcítění se do pocitů tehdejších lidí byla jedním z největších přínosů celé exkurze.

Na závěr si většina žáků nenechala ujít pohled na areál bojiště z ptačí perspektivy blízké rozhledny. Teprve z výšky dostává naše představa o rozsahu bitvy jasné kontury.

Čas určený k naší exkurzi se nachýlil ke konci a my jsme museli na zpáteční cestě hodně přidat, abychom stihli plánovaný zpáteční vlak. Zvolená zkratka k zastávce vedla přes nepříjemné ,,bahýnko“, které zejména dívčí část výpravy příliš neocenila. Na druhou stranu přece ani tehdejší vojáci neměli terén zrovna idylický, takže se naše vcítění do nich ještě více prohloubilo.

 

Deváťáky chválím za kázeň i aktivitu, která hlavně v podání Lukáše Janečka patřila k nadstandardní. Jeho zvídavými otázkami se možná paní lektorka zabývá ještě dnes… =) Těším se na další podobný exkurz proti proudu času.   

 

Co na akci říkají samotní deváťáci?

 

,,Dozvěděla jsem se, kdo a kde přesně v bitvě stál a s čím vším byli schopni bojovat. Z rozhledny byl krásný výhled na téměř celé území bitvy. Bylo zajímavé vidět vše na vlastní oči, tedy až na samotnou bitvu.“  Nikča Hrnková

 

,,Vše bylo detailně zpracováno, že jsem se do toho i vžila.“  Barča Veselá

 

,,Nejvíce mě zaujaly střelné zbraně a děla.“  Robin Přibyl

 

,,Když jsem viděla smrt vojáků, bylo to celkem drastické. Zase jsme se něco dozvěděli i jinou formou než ve škole.“ Nikča Tarantová

 

,,3D model války byl hodně zajímavý!“ Zdenda Homolka      

 

,,Jsme zase o něco chytřejší!“ Sára Hilburgerová

 

Autor: Mgr. Jiří Lux

Zobrazení stránky: 0x