Příměstský tábor v MŠ 2022 Informace

12.05. 2022

V letošním roce budou příměstské tábory pro děti k dispozici na 7 týdnů o letních prázdninách, a to v době od 11. 7. do 26. 8. 2022. Počínaje dnešním dnem je možné podávat přihlášky, resp. do naplnění kapacity (2 skupiny po 16ti dětech).

 

Přihlášky jsou ke stažení ZDE. Vyplněné je zanechte u vedoucí učitelky MŠ, příp.
v kanceláři organizace.


Podmínky přihlášení naleznete 
ZDE. Se zákonnými zástupci bude uzavřena smlouva
o účasti dítěte (ke stažení 
ZDE) a podepsán informovaný souhlas.

 

Dotace Evropských sociálních fondů hradí provozní náklady, personální zabezpečení, animaci, materiál a ostatní náklady. Příspěvek za příměstský tábor (zahrnuje stravu
a další materiál) činí 650 Kč/týden. 

 

Podmínkou přijetí dítěte je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, doložení potvrzení o své vazbě na trh práce (vč. potvrzení druhého rodiče, pokud žije ve stejné domácnosti) a úhrada poplatku za příměstský tábor na účet organizátora vedený u ČSOB a.s. – č. ú. 222456564/0300 (uvést „PT2022 - jméno
a příjmení dítěte“).

 

Formulář pro vyzvednutí dítěte jinou osobou ZDE.

 

Plakát "Táborníček Třemešníček" si můžete prohlédnout ZDE.

 

Autor: Ing. Michaela Čapková

Zobrazení stránky: 0x