Zeměpis jinak, aneb informační technologie v Bílé Třemešné Projekty, granty

21.05. 2021

Snaha využívat informační technologie ve výuce je patrná asi všude. Ani u nás na škole nejsme pozadu a zařazujeme do výuky například práci s iPady.

Takovou práci jsme si vyzkoušeli se 7. třídou v hodině zeměpisu. Žáci, rozdělení do skupinek, měli za úkol splnit 6 různých úkolů týkajících se geografie Asie. Tyto úkoly byly schované po učebně zeměpisu a navíc byly zakódované do QR kódů. Pomocí iPadů všichni postupně rozšifrovali zadání a společnými silami vypracovali úkoly. A co na žáky čekalo? Především práce s atlasem, online zeměpisné hry a slepé mapy, vyhledávání informací v textu. 

Žáci hodnotili hodinu pozitivně, stejně tak i já z pohledu kantora - všichni se krásně zapojili, hravou formou si zopakovali nejdůležitější údaje o největším světadílu na naší planetě Zemi a navíc se naučili s (pro někoho) novou technikou.

Tuto činnost si určitě ještě zopakujeme.

Autor: Mgr. Hana Škubníková

Zobrazení stránky: 0x