Provoz ZŠ od 30.11.2020 Informace

27.11. 2020

Od pondělí 30.11.2020 se většina tříd ZŠ vrací k prezenční výuce a to takto:

  • 1. stupeň ZŠ (1.-5.tř.) a 9. třída v plném rozsahu,
  • rotačně 6.-8. třída (střídání prezenční a distanční výuky po týdnech):
    • 6. a 7. tř. v týdnech – 30.11.-4.12. a 14.12.-18.12.
    • 8. třída v týdnu – 7.12.-11.12. a 21.-22.12.

 

S ohledem na doporučení MŠMT a snahu zabránit případné karanténě celé školy nastavujeme tato základní opatření, příp. sdělujeme další informace:

1) žáci a zaměstnanci budou dodržovat aktuálně platná mimořádná opatření spojená se zamezením šíření covid-19 (povinné nošení roušek, základní hygiena, dezinfekce, dle pokynů pedagogů), pozn. v případě neuposlechnutí nařízení či pokynů může v zájmu ochrany zdraví kolektivu být žák vyloučen z výuky (tj. voláme rodiče, aby si své dítě ihned převzali);

2) žáci se ráno shromažďují před školou na místě určeném pro danou třídu (bude označeno), ústa a nos mají zakryta rouškou (není možné dodržet doporučené rozestupy), učitelé vyzvedávají dané třídy v 7:40 hod, zkontrolují přítomnost a postupně je odvádí do šaten a tříd;

3) stravování v ŠJ bude probíhat od 11:00 hod do 13:30 hod dle upraveného rozvrhu, učitelé postupně odvádí třídy do ŠJ, v budově ŠJ budou přítomni pouze sedící (max. 4 osoby u stolu), pozn. výdej do jídlonosičů bude umožněn od 10:30 do 11:00 hod, pozn. dojíždějící žáci nemohou být vpouštěni přednostně;

4) školní družina a klub – z provozních důvodů nebude ranní družina, školní klub ráno ani odpoledne; odpolední družina je rozdělena na 4 oddělení tak, aby se žáci z jednotlivých tříd nemísili, tj. 1.-2. třída stejně jako tento týden ve 3 odděleních ŠD do 16:30 hod, 3. třída bude mít družinu pouze do 15:30 hod (do odjezdu autobusů);

5) zapůjčené notebooky vrátí rodiče žáků, kteří již nemají distanční vzdělávání (tj. 1.-5. a 9. tř.), na termínu předání se prosím domluvte s hospodářem Vlnou;

6) vstup 3. osob je do objektů umožněn v omezené míře a to pouze s rouškou zakrývající obličej (nos a ústa). Prosíme rodiče, aby primárně komunikovali se školou telefonicky nebo elektronicky. Třídní schůzky budou nahrazeny elektronickou komunikací příp. on-line sezením.

Nezapomeňte prosím dětem navolit obědy, vybavte je náhradní rouškou, která bude vložena do sáčku, a dostatečným oblečením (ve třídách se bude často větrat).

Sledujte prosím ve Škole Online změny rozvrhů, ke kterým bude docházet každý den s ohledem na zajištění výuky v povinném rozsahu, na stravování a jiné provozní důvody (nemísení tříd, střídání distanční a prezenční výuky, příp. karantény). Pozn.: V pondělí 30.11. navíc nepůjde v budovách školy v době od 7:30 do 10:30 elektřina.

V platnosti zůstávají i pravidla, která byla platná před uzavřením škol. Zejména povinnosti zákonného zástupce zohlednit každý den zdravotní stav dítěte a v případě, že má příznaky infekčního onemocnění, dítě nechá doma. Po nemoci se dítě vrací s vyplněným čestným prohlášením.

S případnými dotazy se prosím obracejte na třídní učitele nebo vychovatelky.

 

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Emil Kudrnovský, ředitel

Autor: Emil Kudrnovský, ředitel

Zobrazení stránky: 0x