Nová jazyková laboratoř

12.02. 2021

Neustálá modernizace výuky si žádá i moderní vybavení. Do naší školy je nově pořízena multimediální jazyková laboratoř, která je určená především pro maximalizaci účinnosti výuky cizích jazyků! Software Omnneo Visor Teacher má hlavně za úkol podpořit rozvoj všech čtyř klíčových kompetencí žáka: mluvení, poslech, čtení a psaní. Žáky by tak modernější výuka cizího jazyka s využitím digitálních technologií a materiálů měla více bavit a zároveň motivovat k lepším výkonům. 

 

Vyučující díky tomuto softwaru může například rozdělit žáky do několika skupin, ve kterých budou nerušeně komunikovat na odlišná konverzační témata. Tyto konverzace mohou být nahrávány a být dále využívány. Obrovskou výhodou je především umožnění kombinovat různé zvukové nahrávky pro každou skupinu. Univerzálnost aplikace také umožňuje zároveň spolupracovat s dalšími didaktickými pomůckami, například interaktivní tabulí.

 

K využívání tohoto softwaru je však nutná přítomnost žáků ve škole, proto nám nezbývá nic jiného, než se těšit na jejich návrat!

Autor: Bc. Lukáš Kulhánek

Zobrazení stránky: 0x