Devět let šachu v třemešenské škole Informace

09.06. 2021

Výuka šachu je již devátým rokem pevnou součástí výuky v třemešenské škole. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že šachy dokáží v dětech všestranným způsobem rozvíjet nejen myšlení, ale také osobnost a sociální dovednosti.

Šachy se v naší škole ustálily jako povinný předmět v 1. třídě a ve vyšších ročnících pokračují formou šachového klubu. Šachy jsou součástí učebních osnov ve více než 30 zemích a na základě řady studií přijal v roce 2012 Evropský Parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů v členských státech EU. Byli jsme mezi prvními v České republice.

Cílem výuky není výchova šachových mistrů, ale chceme dětem nabídnout již od raného školního věku možnost rozvoje logického myšlení a mentálních schopností, které se jim budou hodit nejen během školní docházky.

Šachy jsou hra, kterou nezapomeneš…

Autor: Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., ředitel

Zobrazení stránky: 0x