Informace ke školní jídelně Informace

31.08. 2020

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Způsob přihlašování stravy:

Pravidelné odebírání stravy lze přihlásit pouze osobně u vedoucí kuchařky ŠJ (např. celý týden, pouze při odpoledním vyučování atd.) do 14.00 hod.

Další nepravidelné odebírání stravy lze přihlásit osobně u vedoucí kuchařky ŠJ nebo na www.strava.cz pouze v pracovní den na den následující do 14.00 hod.

Způsob odhlašování stravy:

První den nepřítomnosti (v ZŠ i MŠ) má strávník nárok si vyzvednout dotovanou stravu do jídlonosiče v době jejího výdeje:

- oběd pro žáka ZŠ v ŠJ od 11.00 hod do 11.30 hod.

- oběd pro MŠ ve výdejnách MŠ od 11.00 do 11.15 hod.

- přesnídávka pro MŠ ve výdejnách MŠ od 8.00 hod. do 9.30 hod.

- svačinka pro MŠ ve výdejnách MŠ od 13.45 hod. do 14.00 hod.

Pozn.: Přesnídávka a svačinka bude vydána strávníkům do jejich nádob!

Pro další dny nepřítomnosti ve ZŠ nebo v MŠ se strava musí odhlásit nebo si stravu koupit za plnou cenu (viz ceník ŠJ).

Strava se odhlašuje nejpozději v pracovní den na den následující do 14,00 hod.:

- osobně v ŠJ

- telefonicky (SMS) na čísle 774 431 307 - www.strava.cz

Strava se automaticky objednává na následující měsíc, pouze je-li dostačující finanční konto, včetně následujícího roku, pokud nejsou zadány jiné stravovací zvyklosti. V době prázdnin si rodiče objednávají stravu sami, nepřihlašuje se automaticky.

Nebude-li stravné uhrazeno ani po písemném upozornění, může být strávník vyloučen ze stravování.

Podrobné informace – VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNYNěkolik základních pokynů týkajících se stravy

Strava se automaticky objednává na následující měsíc u strávníků, kteří mají nastavené automatické objednávání stravy a dostatečnou výši konta. Je-li na kontu 0 Kč, nelze stravu objednat. Z tohoto důvodu je potřeba věnovat pozornost zprávám ze ŠJ, ve kterých jsou veškeré informace o objednávkách a stavech kont.

Nebude-li stravné uhrazeno ani po písemném upozornění, může být strávník vyloučen ze stravování.

Stravu si strávník (žák, zaměstnanec, cizí strávník) sám odhlašuje dle potřeby osobně ve ŠJ, internetem, telefonicky nebo SMS zprávou a to do 14.00 hod. před následujícím dnem.

Strávník (žák) si může neodhlášenou stravu odebrat za dotovanou cenu pouze 1. den nemoci, dále jen za plnou cenu.

Strávník (zaměstnanec) v době nemoci a dovolené na dotovanou stravu nárok nemá.

V době hlavních prázdnin si rodiče stravu pro děti musí objednávat sami, nepřihlašuje se automaticky.

Strávník si zakoupí zálohovaný čip, kterým při výdeji stravy potvrdí svou objednávku a výdej. Ztratí-li čip, musí si koupit nový. Po ukončení docházky vrátí čip a bude mu vrácena záloha na tento čip.

Podrobné informace – VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNYJÍDELNY (k dispozici na webu školy – Dokumenty ke stažení).

Autor: Mgr. Dana Rejlová

Zobrazení stránky: 0x