Informace k provozu školní družiny Informace

27.08. 2020

Školní družina zahajuje provoz 1. září 2020 v 6.30 hodin v budově školní družiny. První školní den – 1. září – bude provoz školní družiny ukončen v 16:30 hodin.

Děti, které v tento den budou ve školní družině, musí mít: přezůvky, čip na oběd (nezapomeňte přihlásit oběd!) a písemnou zprávu od rodičů, že ve školní družině mají zůstat.

Dne 1. září obdrží žáci 1. až 3.tříd Přihlášky do školní družiny a Prohlášení rodičů o pobytu dítěte ve školní družině, které musí rodiče vyplnit a obratem odevzdat – přihlášky nejpozději do 4. září. Žáci 4. třídy obdrží 1. 9. jen Prohlášení rodičů o pobytu dítěte ve školní družině, podle kterého mohou první školní týden navštěvovat ŠD. Dle naplnění kapacity ŠD bude od 7. 9. žákům 4. třídy nabídnuto umístění do školní družiny nebo školního klubu.

Do doby, než dítě Přihlášku do školní družiny odevzdá, je nutné písemné prohlášení rodičů o pobytu dítěte ve školní družině (prohlášení žáci obdrží 1. 9.). Bez tohoto prohlášení nebude možné dítě do školní družiny umístit. Toto opatření je z důvodu bezpečnosti Vašich dětí.

Od 2. září 2020 bude školní družina v provozu denně od 6.30 do 7:45 hod a odpolední od 11:25 do 16:30 hod. Ranní družina bude v budově základní školy (vstup hlavním vchodem – původní šatny II.stupně). Odpolední družina pro
I. a II. oddělení bude v budově školní družiny do 16:30 (v 15:30 se oddělení spojují) a pro III. oddělení, které bylo původně nad tělocvičnou, bude v budově základní školy do 15:30h (poté jsou děti převedeny do I. nebo II. oddělení).

Autor: Mgr. Dana Rejlová

Zobrazení stránky: 0x