V třemešenské škole učíme v 3D

11.01. 2020

V dnešním technickém světě, plném moderních technologií, si i učitelská profese žádá inovativní učební pomůcky. Třemešenská škola nabízí žákům výuku s využitím garantovaných 3D modelů.

Vybrané hodiny přírodopisu probíhají nově s podporou aplikace Corinth. Stavbu těla nejrůznějších zástupců z říše savců, lze pomocí 3D modelu otáčet a rozebrat na jednotlivé soustavy, což by se jiným způsobem jen těžko demonstrovalo.

3D modely nabízí i animovanou formu, která je žákům, žijícím dnes ve virtuálním světě, opravdu velmi blízká. Software nabízí i rozšířenou realitu, což je spojení reálného obrazu světa doplněného počítačem vytvořenými objekty. Díky tomu je možné využít i fotoaparát a vtáhnout žáky maximálně do výuky.

Modely je možné vytisknout a poskytnout žákům pro další úpravy, jako pomůcku do sešitu či podklad k písemkám a testům. Již první hodiny s využitím 3D modelů z živočišné říše se setkaly u žáků s velkou odezvou.

Inovace metod výuky zkvalitňují vzdělávání, motivují žáky a podporují jejich kreativitu. Budeme v nich pokračovat.

Mgr. Jiří Šimek, Ph.D.

 

Projekt je realizován díky podpoře Královéhradeckého kraje.

Autor: tomas.vlna@zsbt.cz

Zobrazení stránky: 0x