Tonda Obal na cestách

18.09. 2019

S rozjezdem nového školního roku si žáci celé školy připomenuli jak a proč třídit odpad. 11. 9. 2019 se zúčastnili interaktivní besedy spojené s hrou na téma třídění a recyklace odpadu - ekologického programu společnosti EKO-KOM - Tonda Obal na cestách.

Beseda byla vhodným doplněním environmentální výchovy žáků. Obsahovala informace k tématickému okruhu "Vztah člověka k prostředí" průřezového tématu "Environmentální výchova" v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

V průběhu besedy lektorka žákům ozřejmila správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu ji napomáhala výstavka Tondy Obala - kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit.

Ing. Pavlína Minářová

Autor: tomas.vlna@zsbt.cz

Zobrazení stránky: 0x