Speciální pedagog – reedukace

23.03. 2020

V ZŠ Bílé Třemešné působím jako Speciální pedagog od června 2019. Náplň mé práce spočívá v reedukační činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. V odborné péči mám 36 žáků od druhé do deváté třídy.

Reedukace žáků probíhá jednou týdně 20 minut, kde se intenzivně věnujeme výuce dané problematiky. S žáky pracuji převážně individuálně. Některé žáky vyučuji ve dvojicích z důvodu stejného speciálně pedagogického problému a stejné věkové skupiny. Žákům k nápravě učení ve výuce pomáhají odborné knihy, pracovní sešity a také různé názorně didaktické pomůcky, které mám k dispozici za finanční podpory školy nebo jsem je vyrobila sama.

Abych zvýšila efektivnost reedukační činnosti, intenzivně pracuji s třídními učiteli a také asistenty pedagogů. Pravidelně mě informují nejen o aktuálních edukačních problémech, ale i o momentálním psychickém stavu daných žáků, který je pro naši úspěšnou spolupráci velice důležitý.

Neméně důležitou stránkou mé práce je komunikace s rodiči těchto žáků. V dnešní nelehké době je každý z nás hodně přetěžován. Řešit problémy v práci, ve škole a v rodině je velice náročné. Zcela je chápu, respektuji a snažím se s tím pracovat. Jsem velice potěšená, že ze strany žáků, rodičů je mé pracovní úsilí vnímáno velice pozitivně a pro děti je reedukace prospěšná.

Mgr. Vendula Kolářová

Autor: Tomáš Vlna

Zobrazení stránky: 0x