Roza Dlabolová vyhrála školní kolo olympiády z ČJ

30.11. 2019

V pondělí 25. listopadu se konalo školní kolo olympiády z českého jazyka. Jeho vítězkou se stala žákyně osmé třídy Roza Dlabolová.

Tohoto klání se zúčastnilo deset žáků od sedmé do deváté třídy. Nejprve se museli utkat s nástrahami mluvnické části. V ní dělalo překvapivě dost problémů správné určení znění rčení a přísloví. Mezi další úkoly patřilo správné zařazení slov dle prostředku jeho tvorby, určení všech významů jednoho slova, správné formulování nevhodně spojených tvrzení či poznání funkčních stylů a jejich znaků. Jako vždy tu nešlo ani tak o znalosti jako spíše o cit pro jazyk, hru s ním a logické porozumění textu.

Slohová část pak měla téma: ,,Tomu říkám překvapení!“ Do 45 řádků se dalo asi nejlépe vtěsnat vypravování, ale někteří se pustili i do úvahy, a dokonce i do charakteristiky, která se však u tohoto zadání ukázala být jako nevhodná.

Celkem si mohli žáci vybojovat 30 bodů v mluvnické a 20 ve slohové části, dohromady tedy 50 bodů. Jak to celé dopadlo? Výsledky byly velmi těsné!

Třetí příčku obsadil žák deváté třídy Honza Ševčík, který se svými 29,5 body jen o půl bodu ,,vyšvihl“ před Ondru Teperu z osmé třídy, který hodně ztratil hlavně kvůli experimentování ve slohové části. Druhé místo obsadil Vojta Žižka z devátého ročníku, jemuž především výborná slohová část přinesla celkově 30,5 bodu. Vítězkou se stala Roza Dlabolová z osmé třídy, která se svými 20 body z mluvnické části, což bylo s přehledem nejvíce ze všech, a 14 body ze slohu nakonec obdržela 34 bodů.

Vojtovi a Roze budeme koncem ledna držet pěsti v okresním klání. Snad jim cit pro jazyk vydrží.

Mgr. Jiří Lux

Autor: Tomáš Vlna

Zobrazení stránky: 0x