Přírodovědný klokan

22.10. 2019

V úterý 15.10. se na naší škole v 8.a 9.třídě konala soutěž Přírodovědný klokan. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.

Nejúspěšnější KADETI na naší škole byli:

1.místo - Žižka Vojtěch (9.třída)

2.místo - Jarolímek David (8.třída)

3.místo – Havlíček Jakub a Bartoška Tomáš (8.třída)

 

Ing. Pavlína Minářová

Autor: tomas.vlna@zsbt.cz

Zobrazení stránky: 0x