Obnovení výuky II. stupně ZŠ

29.05. 2020

Milí žáci, vážení rodiče, v souvislosti s novým nařízením Vlády České republiky vás tímto informuji:

 

I. stupeň ZŠ

Žáci I. stupně, kteří zůstali doma, se nově mohou dodatečně připojit do stávajících skupin ve škole – nicméně podmínka 15ti žáků na skupinu zůstává. Pokud byste měli zájem, oslovte svou třídní učitelku (pozn. připojení žáka do skupiny bude možné do obsazení kapacity).

 

II. stupeň ZŠ

Dnes ráno došly instrukce z ministerstva školství – od pondělí 8. 6. bychom rádi obnovili výuku na II. stupni ZŠ, bohužel není ji možné obnovit ve stejném rozsahu jako na I. stupni. Ministerstvo trvá na tom, že „hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2. stupně až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.“

Výuka 2. stupně (konzultační hodiny) bude v naší škole probíhat prezenčně 2 dny v týdnu do pátku 19.6., min. 5 výukových hodin daný den (6-8 předmětů) pro jednu skupinu o maximálním počtu 15 žáků.

Prosíme rodiče, aby v případě zájmu do úterý 2. 6. 2020 do 12:00 hod přihlásili své dítě prostřednictvím aplikace Škola Online (položka Ostatní moduly > Zápis na školní akce > Přehled akcí), příp. informovali třídního učitele, který registraci provede za vás.

V případě menšího počtu zájemců nebude z organizačních důvodů výuka realizována.

V případě překročení kapacity dané skupiny bude stanoveno pořadí dle data registrace.

Pozn.: a) Podepsané čestné prohlášení bude doručeno do kanceláře základní školy nejpozději před zahájením výuky dne 8. 6. 2020. b) Stravování ve školní jídelně pro žáky II. stupně nejsme z kapacitních důvodů schopni zajistit (případně pouze studený oběd s sebou).

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stáhnutí ZDE

Děkuji za pochopení

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph. D., ředitel

Autor: Tomáš Vlna

Zobrazení stránky: 0x