Komenský má co říci i našim osmákům

02.10. 2019

Začátkem října se osmáci seznamovali se životem a hlavně myšlenkovým odkazem našeho Učitele národů a třemešenského ,,spoluobyvatele“ J. A. Komenského.

S programem Komenský 2020, který se koná v rámci připomínky 350 let od úmrtí tohoto našeho velikána, které připadne na příští rok, k nám zavítala paní Ing. Bc. Karla Mihatschová. V rámci dvou vyučovacích hodin seznámila osmáky nejen se životem Komenského, ale především s myšlenkovým poselstvím jeho díla. Jistě mnoho našich žáků překvapilo, jak jsou jeho myšlenky stále aktuální a živé. Jejich hluboký morální a etický dopad pocítila většina z přítomných. Nezbývá než věřit, že se nejednalo jen o krátkodobý efekt, nýbrž i o trvalejší ovlivnění zúčastněných. Názory napovídají, že by tomu tak mohlo být.

,,Líbilo se mi Komenského timeline a vezmu si z toho, že se nemám vzdávat.“

,,Když si myslím, že to nezvládnu, tak to můžu zvládnout.“

,,Bojovat s problémy až do konce!“

,,Nejvíce mě zasáhlo hledání cesty z problémů ven.“

,,Odpouštět, milovat!“

,,Odpouštět je lidské!“

,,Budu stoupat vzhůru a půjdu za svým snem!“

Mgr. Jiří Lux

Autor: Tomáš Vlna

Zobrazení stránky: 0x