Kolumbie – ráj slasti a neřesti

19.12. 2019

V pondělí 16.12. 2019 navštívili žáci 4.-9. třídy vzdělávací projekt Planeta Země 3000, tentokrát s výukovým programem s názvem "Kolumbie - ráj slasti a neřesti."

Hodinová projekce nás zavedla do historie Kolumbie, přiblížila nám způsob života na venkově i mezi domorodci kmene Nukak Makú, už známe tradiční ruční výrobu kávy, kulturní zvyklosti i krásu a pestrost tamější přírody. Víme, že Kolumbie je pátým největším vývozcem rafinovaného cukru na světě. Poznali jsme nepřeberné podvodní bohatství, duhovou řeku, hadí ostrov i život kovbojů. Na plátně se projevily i současné ekologické problémy, které ohrožují celý svět.

Napětí, poznání, obdiv, respekt, pokora...

Ing. Pavlína Minářová

Autor: Tomáš Vlna

Zobrazení stránky: 0x