Kde domov můj

27.01. 2020

Ve čtvrtek 16. 1. se žáci 8. a 9. třídy zhlédli velice zajímavé a poměrně netradičně pojaté divadelní představení v Hankově domě ve Dvoře Králové. V necelých 70 minutách si prošli obdobím mezi roky 1918 až 1993. Na jevišti i pod ním bylo velmi živo. Žáci byli do děje vtaženi např. přímým přenosem děje na plátno, které bylo umístěno na pódiu či naživo přenášenými loutkovými vystoupeními.

Autor: Tomáš Vlna

Zobrazení stránky: 0x