Čtenářská gramotnost

26.03. 2020

Od první třídy se snažíme v žácích probudit zájem o čtení a rozvíjet vnitřní potřebu číst. To, jak se děti vypořádají s čtenářskou gramotností, výrazně určuje jejich úspěšnost ve studiu.

Ve škole navazujeme na práci, kterou s dětmi už v předškolním věku odvádějí jejich rodiče, prarodiče, učitelé ve školce…

Školáci, kteří se seznámili s knihami již v předškolním věku, nemají z knih takový strach, mnohem rychleji a snadněji se učí číst a rádi se samotným čtením baví. To je dobře, protože čtení knížek napomáhá k rozvoji verbálních schopností, rozvíjí komunikační dovednosti, koncentraci, disciplínu, sociální dovednosti, empatii, fantazii, dítě se učí spisovnému jazyku, správné výslovnosti a artikulaci. Čtení přináší do života dětí nový rozměr vnímání světa a mělo by být pro žáky radostí, nikoliv jen nutnou povinností.

V první třídě jsme se zapojili do projektu knihoven „Čtení naruby“, kdy děti zaznamenávají a hodnotí, kdo jim četl. Sama jim ve volných chvílích čtu vybrané knížky na pokračování, o zážitcích z poslechu si pak povídáme a děti se určitě těší, že mohou ohodnotit paní učitelku.

Navštívili jsme také knihovnu ve Dvoře Králové nad Labem a těšíme se na další spolupráci, nejenom s touto knihovnou, ale i knihovnou školní.

Až se z žáků první třídy stanou opravdoví čtenáři, budou soutěžit, o nejzajímavější knížku, pořádat čtenářské dílny a užívat si toho, že už nemusí čekat, až jim někdo přečte, ale radost ze čtení předávat dál.

Mgr. Šárka Vejnarová

Autor: Tomáš Vlna

Zobrazení stránky: 0x