Příměstský tábor pro děti od 6 do 12 let

01.06. 2020

V letošním roce budou příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let k dispozici na 5 týdnů o letních prázdninách, a to v době od 13. 7. do 14. 8. 2020. Počínaje dnešním dnem je možné podávat přihlášky, respektive do naplnění kapacity, což činí 1 skupinu o maximálně 20 dětech.

Přihlášky jsou ke stažení ZDE. Vyplněné je zanechte v kanceláři organizace.
 
Podmínky přihlášení naleznete ZDE. Se zákonnými zástupci bude uzavřena smlouva o účasti dítěte (ke stažení ZDE) a podepsán informovaný souhlas.

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti ZDE.

Dotace Evropských sociálních fondů hradí provozní náklady, personální zabezpečení, animaci, materiál a ostatní náklady. Příspěvek za příměstský tábor (zahrnuje stravu a další materiál) činí 550 Kč/týden. 

Podmínkou přijetí dítěte je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, doložení potvrzení o své vazbě na trh práce (vč. potvrzení druhého rodiče, pokud žije ve stejné domácnosti) a úhrada poplatku za příměstský tábor na účet organizátora vedený u ČSOB a.s. – č. ú. 222456564/0300 (uvést „PTZS2020 - jméno a příjmení dítěte“).

Formulář pro vyzvednutí dítěte jinou osobou ZDE.


Autor: Tomáš Vlna

Zobrazení stránky: 0x