Přerušení provozu tělocvičny pro veřejnost

11.03. 2020

S ohledem na doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje přerušuji provoz tělocvičny i pro veřejnost.

Nejsme schopni zajistit řádný a efektivní úklid v maximální možné míře a odvětrání prostor tělocvičny po každé skupině.

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph. D.

Autor: Tomáš Vlna

Zobrazení stránky: 0x