Příměstský tábor v MŠ

29.05. 2020

V letošním roce budou příměstské tábory pro děti k dispozici na 5 týdnů o letních prázdninách, a to v době od 13. 7. do 14. 8. 2020. Počínaje dnešním dnem je možné podávat přihlášky, resp. do naplnění kapacity (2 skupiny po 16ti dětech).

Přihlášky jsou ke stažení ZDE. Vyplněné je zanechte u vedoucí učitelky MŠ, příp. v kanceláři organizace.
Podmínky přihlášení naleznete ZDE. Se zákonnými zástupci bude uzavřena smlouva o účasti dítěte (ke stažení ZDE) a podepsán informovaný souhlas.

Dotace Evropských sociálních fondů hradí provozní náklady, personální zabezpečení, animaci, materiál a ostatní náklady. Příspěvek za příměstský tábor (zahrnuje stravu a další materiál) činí 500 Kč/týden. 

Podmínkou přijetí dítěte je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, doložení potvrzení o své vazbě na trh práce (vč. potvrzení druhého rodiče, pokud žije ve stejné domácnosti) a úhrada poplatku za příměstský tábor na účet organizátora vedený u ČSOB a.s. – č. ú. 222456564/0300 (uvést „PT2020 - jméno a příjmení dítěte“).

Formulář pro vyzvednutí dítěte jinou osobou ZDE.

Veselý plakát "Táborníček Třemešníček" si můžete prohlédnout ZDE.

Autor: Tomáš Vlna

Zobrazení stránky: 0x