Přírodovědný klokan 2021

15.10. 2021

Přírodovědný klokan, soutěž určená pro žáky 8. a 9. tříd základních škol měla letos pokračování i na naší škole. Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž v 25-ti otázkách kombinuje znalosti přírodopisu, fyziky, zeměpisu a matematiky. Při vyplňování ale záleží i na strategii, jelikož za špatné odpovědi se body odečítají.

S nástrahami soutěže si nejlépe poradil Dominik Kolář z 9. třídy.

Druhé místo obsadil Dan Laš z 8. ročníku.

A o pomyslnou bronzovou příčku se dělí Lukáš Janeček (9.) a Marek Chovan (8.).

Gratulujeme! Zbývají pořadí včetně bodových zisků naleznou žáci na nástěnce II. stupně.

Autor: Mgr. Jiří Šimek, Ph. D.

Zobrazení stránky: 0x