Účastníme se Minisčítání 2020! Soutěže

11.11. 2020

Naši žáci od 4. do 9. třídy se zúčastnili zábavně-vzdělávací akce Českého statistického úřadu Minisčítání 2020. Jedná se již o pátý ročník doprovodné akce v rámci informační kampaně ke Sčítání lidu, domů a bytů, které se koná v roce 2021. Žáci základních škol ve věku 9 až 15 let mohou od 1. 11. - 13. 12. 2020 vyplňovat dotazník, a díky tomu si tak osvojit základní principy sběru statistických dat společně s jejich následným zpracováním a využitím. Otázky, na které žáci odpovídali, jsou tvořeny odborníky z Českého statistického úřadu. Dalším cílem je dětem poukázat na důležitost statistického šetření, jehož výsledkem jsou aktuální zprávy o vývoji naší společnosti.

Díky vyplnění příslušných otázek se třídy automaticky účastní soutěže o atraktivní ceny (tablety, deskové hry, knihy...) od partnerů sčítání. Z každého kraje bude v lednu 2021 vylosována právě jedna třída, která odměny získá. Držme proto palce třídám z naší základní školy!

Bližší informace jsou dostupné na: https://www.miniscitani.cz/o-miniscitani 

 

Autor: Bc. Lukáš Kulhánek

Zobrazení stránky: 0x